Inschrijvingen TTC RUPEL seizoen 22-23 nieuwe leden
*
*
*
*
*
*
Het rijksregisternummer kan je op de achterzijde van je identiteitskaart vinden.
Gelieve het als volgt in te geven : xxxxxx-xxx.xx
*
Indien minderjarig vul hieronder de naam van een ouder/voogd/bewindvoerder in
Enkel in te vullen voor minderjarige spelers/ G-sporters onder bewind
Enkel in te vullen voor minderjarige speler/G-sporter onder bewind
*
Ons mailing programma werkt met unieke mailadressen. We vragen dus 1 uniek e-mail adres per inschrijving voor ons mailingprogramna. Meerdere e-mail adressen per lid zijn mogelijk, meerdere leden per e-mail niet.
*
Mutualiteit*
Kies hier je mutualiteit indien je graag een attest voor terugbetaling sportclub wil ontvangen. Krijg je al een attest via een andere sportclub, kies dan Geen.

LIDGELDEN

Ons basislidgeld bedraagt 80€, trainingen inbegrepen, voor G-sporters vragen we 50€ basislidgeld, per verbond waar je je wenst aan te sluiten betaal je een extra bedrag dat integraal wordt doorgestort naar de verbonden, wens je enkel als recreant lid te worden kruis dan bij Sporta het vakje 11 euro aan (dit is noodzakelijk voor je sportverzekering). Sluit je aan na 1 januari 2023 betaal je slechts de helft van het basislidgeld (40€).

Basis lidgeld TTC rupel*
AFKOOP BARDIENST*
Elk meerderjarig lid verklaart zich akkoord om per seizoen een aantal bardiensten te doen. Deze bardiensten kunnen afgekocht worden door 60 € extra te betalen.
SPORTA*
Je betaald 11 euro als recreant en 22 euro als competitie speler.
VTTL COMPETITIE*
AVVV COMPETITIE*
*
Tel hier de aangevinkte bedragen zelf op.

Aangesloten bij een andere club

Als je in het vorige seizoen was aangesloten bij een andere club en je wil via een transfer naar Rupel komen, gelieve dan desbetreffende secretarissen te contacteren en onderstaande velden in te vullen.  

Opgelet transfers in het VTTL verbond kunnen enkel onder strikte regels.  Om te wijzigen van club moet men aangetekend ontslag aan de clubsecretaris & aan de federatie (VTTL) geven tussen 1 & 31 mei. Dan kan men pas transfereren tussen 1 & 20 juni.


Voorkeuren Competitie

VTTL Competitie*
Geef hier je voorkeuren op inzake ploegmaten en reeks. Bij de ploegsamenstelling proberen we hier rekening mee te houden in de mate van het mogelijke
Sporta Competitie*
Geef hier je voorkeuren op inzake ploegmaten en reeks. Bij de ploegsamenstelling proberen we hier rekening mee te houden in de mate van het mogelijke
AVVV competitie*
Geef hier je voorkeuren op inzake ploegmaten en reeks. Bij de ploegsamenstelling proberen we hier rekening mee te houden in de mate van het mogelijke
Wat zijn je (sportieve) ambities/doelstellingen voor volgend seizoen?
Nevencompetitie
Kies hier je nevencompetitie en vul hieronder je partner(s) in.
Huishoudelijk reglement*
Privacy*

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor onze ledenadministratie.  Enkel de gegevens nodig voor inschrijving bij de federaties worden doorgegeven.

Je inschrijving is pas definitief na betaling van het lidgeld op rekening nummer  BE08 0689 0175 9113 vermelding van lidgeld + naam + voornaam